Detoxikace

13. září 2012 v 16:56

Vítejte na stránkách terapeutky, která se zabývá detoxikační medicínou.

Co to je(?) detoxikace organismu? Nenásilné odebírání tělu "jeho" škodlivé látky, které si po celá léta tak statečně shromažďuje ve svých útrobách. Jde o počin pravého opaku klasické medicíny. Ta, do těla vkládá. odebírám. Jsem schopna, pokud mi ovšem pomůžete, vaše tělo zbavit chemické zátěže, těžkých kovů, škodlivin ze životního prostředí, plísní, virů, bakterií… které vám způsobují i dlouhodobé zdravotní potíže. Slibuji, že budu naslouchat řeči vašeho těla. Věnovat se pravé příčině jeho onemocnění a odstraňovat ji.

Klasická medicína se nevěnuje pravé příčině onemocnění, ale pouze jejímu symptomu a důsledku. Je medicínou, která řeší až patologický stav organismu. Ten vzniká celé roky. Nikdy se neprojeví najednou, z ničeho nic. Klasická medicína je hluchá k zoufalému volání organismu po nápravě, po pomoci. Já k němu hluchá nejsem. Já ho vyslechnu.

Co je příčinou civilizačních onemocnění? Fyzicky přítomné toxiny a infekce v lidském organismu. Ty pak s nesprávně fungujícím imunitním systémem vedou k trvalému poškozování tělesných tkání a k chronickým nemocem. Pokud odstraníme z těla podstatnou část toxinů, dochází k vymizení příznaků chorob, až k úplnému odstranění obtíží.
Vlivem životního prostředí, ve kterém jsme nuceni žít, se do našeho těla dostává velké množství těžkých kovů, potravinové chemie, radioaktivity, zemědělských postřiků, antibiotiky, plísní, automobilových zplodin, virů, bacilů a díky našim zvířecím miláčkům, se kterými se neustále mazlíme, a kteří tak nespoutaně všude kolem nás kájí, i parazitů. To vše pak zatěžuje náš organismus tak dokonale, že náš imunitní systém, chudák, ani neví, kde mu hlava stojí a co má řešit dřív. A tak v našich skvělých tělech žijících v jednadvacátém století vesele bují nádory, zabydlují se viry, rozmnožují se bakterie a přiživují se na našich zničených tkáních parazité v takové míře, že se nestačíme ani divit.

Proto se v současnosti vracíme ke starým odkazům lékařů a snažíme se navázat na jejich myšlenky. Podle nich byl návrat ke zdraví spojován s nutností zbavit se toxických látek. Člověk je přírodou naprogramován tak, aby byl schopen odstranit z těla škodlivé látky sám, bez vnější pomoci, ale čeho je moc, toho je příliš a tak se v našich tělesných schránkách vesele hromadí jedy, které nám den co den narušují tkáně, jejich funkce, negativně ovlivňují řídící mechanismy, jejich propojení i genetický fond, který je základním programem pro lidskou existenci, dále tvorbu hormonů, biochemické pochody, metabolismus buňky…

Proč, když se každý den myjeme, čistíme si zuby, utíráme prach ze svého okolí, zametáme, umýváme nádobí i ovoce a zeleninu, než ji sníme, proč se také nejsme schopni naučit uklidit v našem nitru? (Rozhodně teď nemyslím náboženství.)
Detoxikace by měla začínat už dlouho před naším narozením a probíhat až do konce našeho života.

Organismus zbavený jedů je dobře fungující, vykazující velkou odolnost vůči vnějším nepříznivým vlivům, jako jsou infekce, stres…a dokáže se dlouho udržet ve velmi dobré a zdravé kondici.

O co tedy jde? Jde o to, prodloužit dobu radosti ze života dobrou fyzickou i psychickou kondicí a to až do vysokého věku. Zbavit Vás strachu z bolesti a bezvýchodnosti z nemoci, která život velmi často provází. Vždyť stále častější deprese a závislost na lécích a zdravotnickém systému ničí přirozenou radost z existence a proměňuje život v jednu velkou úzkostnou chvíli. Kdybychom do života vstupovali již z detoxikovaných, udržovaných generací rodičů, byly by naše šance ještě větší.

Nabízím Vám řízenou a kontrolovanou detoxikaci Vašeho organismu. Mluvím o konkrétních toxinech, které je třeba z Vašeho těla odstranit, aby Vás přestaly trápit bolesti, které Vás doprovází řadou dní, měsíců, let a klasická medicína si s nimi neví rady a posílá Vás od jednoho lékaře ke druhému.

Detoxikační proces je odbourávání látek, které do našeho organismu nepatří. Nemoc je varování, signál, kterým tělo křičí do světa, že něco v organismu není v pořádku. Detoxikace organismu je založena na odstranění toxinů z organismu a umožnění celému lidskému, komplikovanému systému, začít pracovat bezchybně, podle původního genetického programu.

Lenka Špačková
Skopalíkova 26
Brno 615 00
Telefon: 606 228 779
 

Kam dál

Reklama